Kejabur Dina siki (31/03/2016) Ngenteni Panen Kro Dalane Lagi Dè Aspal

Alhamdulillah…

Seneng rasane nek ulih kabar sekang kampunge dwewek, Jerene siki musim parine wis mratak byaah… parine ya wis pada temungku kemuning tandane pada isi…

Pari + Slender (1)
Parine wis isi mratak kemuning

Maklum inyong kuwe termasuk golongan wong sing adoh kang kampung hole nggolet pangan utawa gawean. Dani rasane seneeeeng pisan nek ulih kabar sing kaya kue maene… kang adoan yg bisa ne mung ndongakna moga2 panene sing kasil, Amien..

Ora mung kabar wis arep panen sing tek trima… jere maning ana sing ngabari nek siki yaa dalane sing sebelah kulon yaa agi dhe aspal maning merga dalane wis lawas lan pada rusak….

Pari + Slender (2)
Dalane agi dhe slender

Jan.. jan.. joss banget kue… paling ora nek wis dhe aspal.. kae dalan ngarepe Baune nek udan kayane dadi ora patia ngecembong mergane giline siki dadi mandan duwur… syukur-syukur ngesuk wis ora ngecembong babar blasss…

Dalane wis alus... nggo playon ya ora kewatir kepadhuk
Dalane wis alus… nggo playon ya ora kewatir kepadhuk

Alhamdulillah duh Gusti Pangeran sing mogo agung, mugi-mugi dusun kejabur lan wargane tansah pinaringan keberkahan, kemakmuran, Aman lan tentrem… Amien….

NOTE:

Fotografer : mba Janatun Ni’mah

Naskah : Umam Hudi