PAS MANGSAN BEGAL

Winginane, urung suwe nang endi-endi agi rame sing jenenge begal. Nang tivi-tivi beritane begal, nang Koran semono uga ya beritane begal. Nyong dewek ya bebeh lunga wengi-wengi mergane begal lagi berkeliaran. Tanggaku sing jenenge Simad ya pada baen jerene bebeh lunga kewengen merga wedi begal.

Nah, anu mbuh kepriwe ceritane, jerene ndilalah pas dina Rebo Sore, Simad karo bojone kepengin lunga ndeleng tontonan, ndeleng ebeg. Iya kae jere ana ebeg nang Kroya alun-alun. Maklum, wes suwe ora jalan-jalan bareng. Mumpung esih sore, nek wis wengi beda ceritane..eh mbokk..

“karo nggolet sore ya mak”, Simad karo takon meng bojone nang nduwur motor sing agi mlaku

“Iya pak, mumpung terang”, di semauri langsung nang bojone karo mandan bungah

Pokoke turut ndalan karo kandahan baen. Ngasi nang pojok ndesa ana jeglongan Simad etok-etok ora weruh. Ciittt,,,,,di rem mendadak nang Simad.

“Awas pak ati-ati, ana jeglongan koh” bojone Simad mandan kaget, tangane karo nyiwit segelem-gelem

“He,,,he,,,he,,” Simad palah mrenges

“Sengaja lah mak, mbok wis suwe ora jeglong-jeglongan”,

“Alah anu apa kuwe pak, wis aja kandaan baen, ngko ebege selak bubar, cepetan”,

Temenan, basa kaya kuwe Simad narik gas. Siki mandan banter, karo gase di sendal-sendal. Ora let suwe tekan nggone. Motor di parkirna nang sisi tengen area ebegan. Ebeg wis agi ramen-ramene. Penonton wis pada nata dewek-dewek, pada kepengin olih nggon sing kepenak nggo nonton. Simad karo bojone ora patia ngajog, teka keri ora apa-apa. Sing penting jalan-jalane jere.

“Mong ding mong bur”

“Mong ding mong bur” gamelane moni, sindene karo nyanyi.

Sekitar sejam setengahan nang kono. Simad karo bojone wis mandan marem terus mandan krisikan pada ngajaki bali. Langite wis mulai mandan peteng dela maning Maghrib.

“Bali yuh pak”

“Ora ngenteni ebeg bubar mak”

“Anu dela maning maghrib lah pak”

“Oh ya ayuh mak”

Njiot motor terus mbayar parkir Simad karo bojone siap-siap arep bali. Sekitar sepuluh menitan sekang ebegan mau, adan moni. Pas banget, krungu adan terus ngarepe ana Pom bensin sing ana Musholane. Loro-lorone mampir maghriban nang Pom bensin, anu sekalian karo ngisi bensin sih. Wis pada sholat, wis pada rampung gole dedonga langsung meng motor maning. Arep ngisi bensin disit.

“Full ya mas” Simad meng pegawe pom bensin

“Ya pak, Dari nol ya pak” Pegawai pom mesem meng Simad

“Ora koh, aku dari nonton ebeg” Simad cemlong baen gole njawab

“Maksude, bensine sekang nol pak” Bojone ngaweh ngerti meng Simad

Bensin wis kebek. Simad mbayar bensin, teng di tutup karo nutup jok, motor di gawa mlaku meng ngarep sekitar rong meteran. Nggo gentenan karo liane sing ngantri. Simad nytater motor, langsung baen di gas..ngenggg..

Sekitar 500 meter kang Pom bensin, dalan wis mulai sepi mlebu mbulak. Tiba-tiba nang mburine simad ana motor mandan banter nututi. Karo nglakson tat-tit-tat-tit…Simad kimutan siki agi mangsan begal, ora gelem mandeg, gase ditambah motore mbanteri. Nek dideleng, persis kaya balapan Moto GP lagi rebutan podium.

Tetep bae motor mau nguber Simad. Urung kecendak. Terus,,,,ngasi mandan adoh nembeke motore Simad ketututan.

“Mandeg” Wonge ngomong meng Simad

“Ana apa jane” Simad semaur

“Mandeg disit” wonge ngomong maning

Simad akhire mandeg karo mandan deg-degan, rasane campur aduk ora karuan.

“Ana apa koh, aja macem-macem lah” Simad karo nlitik

“Geh kang sing aso baen, tarik nafas, dadi kaya kiye kang, nyong mukur arep aweh ngerti, :

BOJONE RIKA KETINGGALAN NANG POM BENSIN “……..[]